Qi Gong

Qi Gong is een vaardigheid ter versterking van de martiale aspecten en de gezondheid, die thuishoort en uitgeoefend wordt in China, Tibet en afkomstig is uit de Himalaya en India. Het speelt een actieve rol bij het voorkomen en behandelen van ziektes, het beschermen en versterken van de gezondheid, het weerstaan van vroegtijdige seniliteit (of aftakeling) en het verlengen van het leven. Het is tevens een methode om lichaam en geest weer in balans te krijgen en te houden.  Daarom werd Qì gong in vroeger tijden de methode genoemd om “ziekte te elimineren en het leven te verlengen”.

Qi (Chi) is het Chinese woord voor ‘Levensenergie’ en volgens de Chinese Geneeskunde is dit de bezielende kracht die stroomt door al wat leeft.
Qi is ook de levensenergie die we in de natuur gewaarworden. Mensen maken deel uit van de natuur en delen Qi met al wat leeft en de aarde zelf.

Gong betekent werk of profijt verkregen door volharding en oefening. Het is dus het werken met de levensenergie op een zodanige wijze dat we de Qi leren beheersen en sturen ten einde de harmonie te bevorderen in lichaam en geest en uiteindelijk onze gezondheid. Qi Gong oefeningen zijn gericht op zelfheling van uit een holistische benadering.

Qigong is de methode om lichaam en geest weer in balans te krijgen en te houden. Hierdoor kunnen ziekten worden genezen maar ook worden voorkomen. Het positieve effect van Qigong op het behandelen van ziekten is al verschillende malen aangetoond. In China is Qi Gong een verplicht onderdeel in de herstellingsperiode.

Kiaido Nederland
Budo Society Musashi