Boeddhisme

Boeddhisme is de dharma of te wel de leer die door Boeddha Shayamoeni in de 6e eeuw v. Chr. werd onderwezen. Het is een wereld religie die zo’n 2500 jaar oud is. Het Boeddhisme ontstond in Noord India en verspreide zich in eerste instantie over Sri Lanka, China, zuidoost Azië, Japan en Tibet. Volgens Boeddha zou de leer in bepaalde perioden verdwijnen waarna het weer zou opbloeien. Dit in overeenstemming met de vergankelijkheid van het leven.

Boeddha werd rond 566 v. Chr. geboren in een hoge karste van het Shakya vorstendom in de uitlopers van de Himalaya. Het gebied wat nu kennen als Nepal.

In China ontstond een wedijver met de lange tradities van het Confucianisme en het Taoïsme. Om het Boeddhisme in China te laten overleven moest het Chinees worden. Dit was een grote beproeving van de flexibiliteit van het boeddhisme. Door de grote vertalingen van Sanskriet teksten veroverde het Boeddhisme een vaste plaats binnen de Chinese cultuur.Hierdoor ontstonden nieuwe ideeën en welke uiteindelijk tot het Ch’an (Zen) boeddhisme leidde.Toch duurde het tot rond 50 n. Chr. voordat het Boeddhisme in China begon door te dringen.

Ch’an is Chinees voor het Sanskriet dhyana wat meditatie betekent. Ch’an Boeddhisme kenmerkt zich doordat het absoluut geen gebruikt maakt van rituelen en of teksten. Dit heeft een overeenstemming met het Taoïsme. Beiden kennen een natuurlijke spontane weg naar verlichting.

Bodhidarma is de 28ste Indiase patriarch van Ch’an en geldt als de eerste patriarch die het Ch’an in China introduceerde.

 

Kiaido Nederland
Budo Society Musashi