Graduaties

Per stijl of school zijn er verschillen in de graduaties die worden gehanteerd voor het aangeven van het niveau.

Traditioneel gezien bestaat er niet echt een graduqerins-systeem voor de Chinese stijlen . Er wordt binnen Europa momenteel in samenspraak met de Chinese scholen gewerkt aan een systeem voor graduering aangezien er kennelijk toch een behoefte naar is.

Voor het onderdeel Kiaido (waar Dim mak een onderdeel van is) bestaat er  wel een graduerings-systeem. 

Het banden systeem heeft binnen de verschillende krijgskunsten een stimulerende functie. Het geeft onderscheidt in kennis, vaardigheid en de tijd dat iemand de krijgskunst beoefend.

Het is op zich niet belangrijk met welke band iemand rondloopt. Belangrijker is de kennis en vaardigheid die een beoefenaar bezit en de volharding in zijn training .

Meedoen aan het graduerings-systeem is geen verplichting. Je traint gewoon alle technieken die iedereen traint zonder dat er banden tegen over staan. Wie echter het programma van Kiaido / Dim-mak wil volgen zal wel aan het gradering-systeem moeten deelnemen. Tevens kent het Kiaido ook een eigen uniform / Gi welke men in dat geval ook verplicht is om aan te schaffen en te dragen tijdens de lessen., inclusief de bijbehorende patch. Daarnaast is het verplicht om tijden seminars van andere scholen etc. waar we als club aan deelnemen het Kiaido uniform te dragen met de daar bijbehorende graduatie. Het is niet toegestaan om een andere graduering te dragen in combinatie met het Kiaido uniform zonder uitdrukkelijke toestemming van de leraar.

Maar los hiervan is het dus absoluut geen must om volledig te kunnen trainen. Alle technieken worden worden door alle deelnemers getraind. Voor de Kiaido deelnemers gelden echter aanvullende zaken zoals theorie en praktische uitvoering.

Kiaido Nederland
Budo Society Musashi