verdediging met wandelstok

We kunnen er niet omheen : de agressie in onze maatschappij neemt hand over hand toe.
De oorzaken zijn velerlei: frustratie, stress, te hoge werkdruk, met teveel op te kleine ruimte….. en steeds meer mensen worden hier de dupe van. Zo ook de senioren. Steeds vaker zien we dat deze groep in de samenleving het doelwit is van geweld. Dit kan variëren van pesterijen op straat tot overvallen en berovingen.

Doorgaans zijn het juist die mensen die niet echt gewend zijn om agressief te zijn of problemen te zoeken en meestal niet (meer) fysiek sterk genoeg om een goed antwoord te kunnen bieden.
Meer zelfs, door het toenemen van de leeftijd en het afnemen van de fysieke mogelijkheden ontstaat er ook nog eens beperking in de middelen om zich te verweren.

Helaas bieden de klassieke vormen van zelfverdediging en krijgskunsten dan geen oplossing vanwege het feit dat het vaak heel lang duurt voordat men voldoende bedreven is in die technieken om ze ook daadwerkelijk in de praktijk te kunnen toepassen. Daarnaast vragen de traditionele krijgskunsten vaak ook fysieke fitheid die naarmate men ouder wordt haast niet meer te realiseren is, tenzij men op jeugdige leeftijd hier reeds mee is gestart, en dan nog…
Vele van die technieken zijn bovendien te ingewikkeld om echt van nut te zijn tijdens een echte confrontatie waar emoties en stress een belangrijke rol spelen.

Met het programma “Agressie Respons” kan JinChiShen van Sportvereniging Dschen Dui daar een antwoord op bieden.

Agressie Respons is een trainingsmethode over het omgaan met energie in al zijn aspecten. Aangezien agressie een emotie is en emotie energie, vormt het een belangrijk onderdeel van de training van JinChiShen (Jin betekent lichaam / het duizend keer herhalen, Chi betekent energie in het Chinees en Shen is de geest of te wel de mentale training).

Mensen die geconfronteerd worden met agressie reageren instinctief. Dit instinct kan leiden tot vluchten, vechten of bevriezen. Door zich te trainen kan het bewustwording niveau van de persoon in kwestie verhoogd worden waardoor een gecontroleerde reflectie plaatsvind op de situatie.
Bewustwording en zelfreflectie staan centraal in de training. Aan bod komen de achtergronden van agressie, de verschillende uitingsvormen, verbale versus non-verbale communicatie en vele andere theoretische onderbouwingen. Daarnaast wordt getraind in de verschillende technieken om zich te verweren en dan met name gericht op het gebruik van een legaal middel zoals de wandelstok.
Het programma heeft zijn wortels in verschillende Oosterse krijgskunsten en Westerse kennis. Het is zo opgezet dat het op relatief korte tijd door iedereen geleerd kan worden, ieder op zijn eigen niveau, dat men er niet lenig of fysiek sterk of getraind voor hoeft te zijn. Het is juist gebaseerd op de ouderen onder ons en voor zowel mannen als vrouwen. Doordat men door het programma zich zelf en zijn eigen mogelijkheden leert kennen zal het motiverend werken op het zelfvertrouwen. Hierdoor verandert de houding ten opzichte van de agressor met als gevolg een remmend en regulerend effect.
Het Agressie Respons programma bevat de volgende onderwerpen:

 • begrip en kennis van het fenomeen agressie;
 • het omgaan met emoties;
 • vaardigheid om de eigen emoties te beheersen;
 • werking van de innerlijke energie;
 • eigen innerlijke energie en die van de andere leren beheersen;
 • verschillende soorten energie en ze kunnen aanwenden;
 • anatomie van het lichaam en de ligging van de kwetsbare en gevoelige punten;
 • tijdig onderkennen van agressie opbouw (uitingen en vormen);
 • basisvaardigheden in het omgaan met zowel fysieke als verbale agressie;
 • omgaan met de wandelstok;
 • ervaring met verschillende agressie situaties en de gepaste reactie;
 • aandacht voor de fysieke gesteldheid (door eenvoudige oefeningen ter bevordering van de lenigheid en weerbaarheid van het lichaam);
 • bruikbare afweertechnieken;
 • mentale gesteldheid;
 • interpretatie en waarneming;
 • conflicthantering;
 • enz.

De training wordt gegeven door dhr. Ing. J. Bron. Dhr. Bron is de oprichter van het JinChiShen style Taijiquan en geeft les bij sportvereniging Dschen Dui in Santpoort.

De lessen worden in principe gegeven bij de sportvereniging. het doorgaan van de lessen is afhankelijk van het aantal deelnemers.

Ook kunnen de lessen op locatie gegeven worden bv in een buurthuis of een zaal van een senioren centrum eeaa afhankelijk van de tijdstippen en het aantal deelnemers.

Mocht u na het lezen van bovenstaande interesse hebben dan kunt u met mij contact opnemen.

 

Kiaido Nederland
Budo Society Musashi