Beknopte geschiedenis en info Kiaido

In zowat iedere krijgskunst wordt gebruik gemaakt van klanken. In het Japans kiai genoemd. Ki (Chi is Chinese equivalent) staat dan voor energie en Ai voor gedachte. Het slaat op energie sturen met gedachten. De benaming doet Japans aan maar het kiaido heeft zijn oorsprong in Tibet en Nepal. Grootmeester Song Park is op zijn beurt weer een leerling van Tibetaanse monniken. Vertaling naar het Chinees zou dit dan Chi Yi Dao worden. Echter heeft Dr. Park gekozen voor Kiaido. Dit heeft mogelijk te maken met zijn achtergrond. Dr. Park is geboren op het eiland Sakhalin in Rusland. Dit eiland heeft in zijn geschiedenis zowel behoort aan Japan als later weer aan Rusland.

Al onze organen bestaan uit cellen die opgebouwd zijn uit atomen. Die bestaan uit een celkern en daar rond zweven de elektronen, uit elkaar en bij elkaar gehouden door energie.

Energie manifesteert zich vooral onder de vorm van golven. Geluid zijn ook golven en kan dus ook gezien worden als een vorm van energie. Waardoor we logischerwijze kunnen vaststellen dat de energie waaruit onze organen bestaat, beïnvloed kan worden door geluiden.

Volgens Oosterse en met name Chinese visie zou er zelfs een specifieke klank zijn voor ieder specifiek orgaan.

Kiaido is een kunst en methode die vele eeuwen geheim gehouden is. Het kan toegevoegd worden aan iedere gezondheids (healing) en krijgskunst (martial arts) discipline dat de mogelijkheid biedt om het prestatieniveau en de energetische mogelijkheden op een heel ander niveau te brengen. Het kan helpen om jezelf te genezen, je energie op te bouwen en je mogelijkheden in elk onderdeel van je leven te ontwikkelen, speciaal bij de beoefening van krijgskunsten en / of helende oefeningen.

Kiaido maakt gebruik van de 5 elementen, aarde, hout,vuur, metaal en water. Bij al deze elementen hoort een bepaalde klank. Deze klanken hebben invloed op ons lichaam en ondersteunen en versterken een handeling en of oefening.

Er zijn twee disciplines die binnen het Kiaido vallen, namelijk:

  • Kiai-Kyusho-Jitsu
  • Kiai-Jin-Jitsu

Bij Kiai-Kyusho-Jitsu zijn het de martiale aspecten die getraind worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de vitale drukpunten op het lichaam. Het combineert veel van de concepten zoals gebruikt wordt in de acupunctuur, welke meer dan 300 punten over het gehele lichaam beslaan. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van de aspecten Yin-Yang, Qi of Chi of biomechanische energie, de 12 lichaams meridianen en de 5 energieën (aarde, hout, vuur metaal en water).

De technieken worden daarbij gecombineerd met klanken die invloed hebben op een bepaald punt.

De betreffende klank is hierbij afhankelijk van het specifieke element dat aangevallen wordt en het eigen element wat bepaald wordt door het jaar en tijdstip van geboorte.
Bij Kiai-Jin-Jitsu zijn het alleen de helende aspecten die getraind worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de zelfde elementen maar nu zodanig ingezet dat het een helend effect heeft.
Deze technieken zijn uitstekend geschikt voor behandeling van het eigen lichaam (zelfheling), maar ook voor toepassing bij anderen.

 

Kiaido Nederland
Budo Society Musashi