DIM Mak

Ten tijde van het ontstaan van Dim Mak waren het zeer roerige tijden in China. Er werden veel oorlogen gevoerd en men was zijn leven op straat niet zeker.
Vaardigheden om je zelf te beschermen waren zeker in die tijd geen overbodige luxe.
Het verhaal gaat dat in die tijd, en dan praten we over een periode rond 1300 – 1400 na chr., het Tai Chi werd gecreëerd. In die tijd werd echter nog niet van Tai Chi gesproken. Deze naam werd er pas rond de 19 e eeuw aan gegeven.

De oorspronkelijke naam was Dim Mak. Chang San-Feng leefde rond deze periode van de 14 e eeuw en wordt algemeen gezien als de grondlegger van het Dim Mak. Hij zou met enkele vrienden, welke allemaal top acupuncturisten waren, onderzoek hebben gedaan naar de krijgskundige effecten op deze punten.

Zij vroegen zich af of de punten in plaats van helend te gebruiken dit ook destructief gebruikt kon worden. In die tijd waren mensenrechten zeker nog niet aan de orde en via vrienden die bewakers waren in gevangenissen verkregen zij “oefenmateriaal”.
Hierdoor ontdekten ze welke punten vitaal waren als ze op een bepaalde manier werden geraakt. Ook de kennis van de energiestromen (het Chi) werd ingezet door te bepalen wat de effecten waren van het tegen de richting ingaan. Door dit onderzoek ontdekten ze dat bepaalde punten het lichaam meer en minder konden verzwakken. Op deze wijze hebben ze jarenlang onderzoek gedaan naar de inwerking op het menselijk lichaam met veelal desastreuze resultaten voor de proefpersonen. Nadat ze alle punten in kaart hadden gebracht kwamen ze tot de conclusie dat ze eigenlijk het meest dodelijk systeem hadden ontwikkeld.

Om te voorkomen dat het in zijn algemeenheid in de bekendheid zou komen met alle gevolgen van dien werd er een systeem van houdingen bij bedacht om dit te voor de buitenwereld verborgen te houden. Tevens konden ze via dit systeem blijvend trainen om de vaardigheden van het Dim Mak bij te houden. Dit werd uiteraard niet op de zelfde manier gedaan als bij het onderzoek.

Vele eeuwen later, in de 19 e eeuw is het oorspronkelijke systeem min of meer verlaten. Er zijn verhalen over dat de Chinese meesters hadden besloten om alleen op de gezondheidsaspecten door te gaan. Dit maakt Tai Chi tot het geen zoals het tegenwoordig wordt beoefend, een sierlijke meditatieve set van bewegingen met als doel: het verhogen van de gezondheid.

Toch is het “oude systeem” niet geheel verloren gegaan. Tegenwoordig zijn er nog een aantal “meesters” over de hele wereld die, door bestudering van de oude geschriften,trachten de oorspronkelijke kennis weer terug te halen.

In veel krijgskunsten worden nog wel bepaalde handelingen uitgevoerd gebaseerd op de overlevering maar de kennis waarom deze houding zo is of waarom dit zo uitgevoerd moet worden op de specifike plaats op het lichaam is vaak niet meer aanwezig. Zo ook bij Tai Chi. Houdingen krijgen een diepere betekenis en zullen leiden tot een beter inzicht in de materie als we weten waarom we het doen, zonder dit te veel te bena-drukken.

Kiaido Nederland
Budo Society Musashi