YIN Yang

Een van de belangrijkste theorieën achter de krijgskunde is de theorie van Yin en Yang.

Net als bij een magneet kun je ook bij Yin en Yang spreken van noord en zuidpool of als een pluspool en een minpool. Zijn ze even groot dan is er balans.

De filosofie van Yin en Yang is ontstaan in het oude China waar filosofen al nadachten over de natuur, de mens en het universum. Zij bleken zelfs al in staat een systeem te ontwikkelen dat een heldere uitleg bleek van de manier waarop de universele energie het universum, de aarde en de mens heeft gecreëerd en gestructureerd.
In ongeveer 3000 voor Chr. schreef Fu Hsi een boek, de I Tjing, of “Het Boek der Veranderingem”, waarin hij in 64 hoofdstukken de 64 verschillende niveaus en stadia van energie heeft toegelicht. De idee hierachter is dat alles dat kan bestaan is ontstaan vanuit één universele bron van energie. Deze universele bron van energie die Tao wordt genoemd, is het begin van alles dat bestaat inclusief het universum zelf, de sterren, de planeten, de aarde, de natuur, de mens en het lichaam, etc.
Hetgeen dat het verschil maakt tussen het één en het ander is slechts de manier waarop de universele energie zich manifesteert op dat moment. De éne universele bron manifesteert zich in haar twee tegenpolen Yin en Yang, dus alles dat bestaat bevat zowel Yin als Yang, niets is alleen maar Yin of alleen maar Yang, alles wat bestaat is slechts iets meer Yin of iets meer Yang. De energie die voort wordt gebracht door Tao wordt Ch’i genoemd. De twee tegenpolen Yin en Yang, waaruit deze Ch’i bestaat, zijn continu in beweging en in interactie met elkaar, zodoende zorgen zij voor de continue groei en beweging die wij herkennen.
Het belangrijkste boek dat is geschreven over Yin en Yang en de universele bron Tao, is geschreven door Lao Tze en wordt gezien als “De Bijbel” voor Taoïsten. Het boek de Tao Te Tjing, of “Boek over de Weg en de Deugd”, verklaart dat de twee tegengestelde energieën Yin en Yang elkaar aanvullen elkaar versterken, elkaar aantrekken en nooit zonder elkaar kunnen bestaan. Door de continue beweging en interactie tussen de twee krachten ontstaat een natuurlijke stroom, zoals wij deze herkennen in bijvoorbeeld de opeenvolging van de seizoenen, de dag en de nacht, etc. Kortom niets is vaststaand, niets is blijvend, maar alles is permanent in beweging en in ontwikkeling.
Volgens de oude Chinese voorstelling wordt de beweging van de allesomvattende natuur (Hemel, Aarde en alles wat zich daarop bevindt en leeft), de Dao , bestuurd door de krachten van Yin en Yang. Een goede balans tussen Yin en Yang brengt harmonie en voorspoed, een slechte brengt onheil. Overigens is zo’n goede balans niet statisch: er zijn tijden waarin Yin prevaleert, afgewisseld door tijden waarin Yang de boventoon voert. Yin en Yang zijn twee schijnbaar tegengestelde krachten of eigenschappen, die echter een onlosmakelijk koppel vormen. De één is ondenkbaar zonder de ander. Yang is meestal de dominerende kracht of eigenschap boven Yin in het koppel.

Kiaido Nederland
Budo Society Musashi